فرم اقساط

فرم اقساط

فرم اقساط 

مفهوم فروش اقساطی، در بادی املاک و مستغلات و کالاهای با دوام گران قیمت به کار می رفت، اما امروزه، تقریباً در تمام بخش های اقتصادی و تولیدی توسعه پیدا کرده است. به طور تقریبی محل سکونت اکثر خانواده ا به صورت فروش اقساطی با پرداخت هایی ماهانه به اقساط حداکثر 20 ساله فروخته می شود، لوازم منزل، اتومبیل، اثاثه و تجهیزات و ادوات کشاورزی نیز به صورت فروش اقساطی با پرداخت اقساط ماهانه (حداکثر 36 ماه) انجام می گیرد.
فروش اقساطی برای بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی نقش بسیار مهمی برای توسعه عملیات تولیدی در مقیاس وسیع را داشته است. برای مثال صنایع اتومبیل سازی و وسایل خانگی را می توان نام برد که با استفاده از روش فروش اقساطی تولیدات با حجم زیاد را برای این صنایع فراهم ساخت،در مواردی که، فروش به صورت اقساطی انجام می گیرد، چون وصول وجه در طی یک دوره طولانی دریافت می شود، غالباً خطر عدم وصول اصل و سود تضمین شده و هزینه وصل مطالبات افزایش یافته، اما این زیان ها با توجه به حجم زیاد فروش جبران پذیر می باشد.
امکانات دریافت اقساط از ویژگی های دیگر این نرم افزار است. در انواع سیستم ها تفاوت بسیاری در مورد نحوه دریافت اقساط وجود دارد که بر اساس تعریف خود موسسه صورت می گیرد . در مورد نحوه دریافت و مبلغ دیرکرد نیز به همین صورت عمل می شود . در این نرم افزار مفهومی به نام دیرکرد وجود ندارد چون مبلغ وام بصورت ماهیانه از حقوق فرد کسر می شود و در مورد بازنشسته ها نیز نظارت خاصی صورت نمی گیرد . عملیات انتقال مانده وام در این نرم افزار بنا به درخواست کاربر بوده و در سیستم های دیگر نیازی به علت آن نیست . در واقع این قسمت به این دلیل قرار گرفته تا سقف وام برای یک فرد بتواند بیشتر از مبلغ مصوب باشد ، و در چاپ نیز پرداخت وام بیشتر از مصوب نشان داده نشود. مشاهده ریز اقساط وچاپ آن برای یک شماره حساب خاص از دیگر امکانات نرم افزار است . ویرایش رکوردهای اقساط نیز به جزو ویژگی های خاص بوده و نیازی به آنها در سایر سیستم ها نیست.
- فرم اقساط
- فرم چاپ اقساط
- فرم ویرایش اقساط

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.