ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی

قیمت ماشین ظرفشویی بوش 

BOSCH Dishwasher


ماشین ظرفشویی بوش چگونه ظرف های ما را می شوید؟!
ماشین ظرفشویی بوش، یک دستگاه خودکار است و آلمانی است که ظرف های کثیف را می شوید و تمیز می کند؛ تنها کاری که هر فرد باید انجام دهد، این است که ماشین را پر از ظرف کند، پودر شوینده را اضافه کند، چرخه شست و شو را تنظیم کند و دکمه «روشن» را فشار دهد. اما ماشین ظرفشویی برخی اعمال خاص را نیز خودبه خود انجام می دهد که عبارتند از:
  • خودش را از آب پر می کند.
  • آب را با سرعت و فشار زیاد از طریق فواره هایی به ظروف می پاشد تا آنها را تمیز کند.
  • آب کثیف را تخلیه می کند.
  • با پاشیدن آب بیشتر، ظروف را آبکشی می کند.
  • هوا را گرم می کند تا ظرف ها خشک شوند؛ البته اگر شما انجام این قسمت را هنگام تنظیم دستگاه خواسته باشید.


مقایسه کالا (0)


ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02رنگ: استیلگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++Aس..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TI02Bرنگ: استیلگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++A..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02Bرنگ: سفیدگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++Aسر..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS68M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS68M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS68M02IRرنگ: سفیدظرفیت: ۲+۱۲ نفرهمصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۲+۲رتبه ان..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N08ME

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N08ME

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N08MEرنگ: استیلگنجایش: ۲+۱۲ نفره‌مصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگنقره‌ای استیلظرفی..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N22EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N22EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS68N22EU شستشوی قوی 70 درجه سانتی گراد* شستشوی خودکار 65-46 درجه* شستشوی اقتصادی 50 درجه* شستشوی سریع 45 درجه* شستشوی ظروف شی..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M02IRرنگ: سفیدظرفیت: ۱+۱۲ نفرهمصرف آب: ۶/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۲+۱رتبه ان..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M12IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M12IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M12IRرنگ: سفیدظرفیت: ۲+۱۲ نفرهرتبه انرژی: +Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۲+۲رتبه انرژی+Aسری۶میزان صدا (دسی..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18GC

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18GC

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18GCرنگ: استیلگنجایش: ۱۳مصرف آب: –رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۳ نفرهرتبه انرژی++Aسر..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS69M18IRرنگ: استیلظرفیت: ۲+۱۲ نفرهمصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: +Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت12+1رتبه ا..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P22EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P22EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P22EUرنگ: سفیدگنجایش: ۱۳ نفره‌مصرف آب: ۶/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۳رتبه انرژ..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P28EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P28EU

ماشین ظرفشویی بوش SMS69P28EUرنگ: استیلگنجایش: ۱۳ نفره‌مصرف آب: ۶/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۳ نفرهرت..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS86N72DE

ماشین ظرفشویی بوش SMS86N72DE

ماشین ظرفشویی بوش SMS86N72DEمشخصات  رنگ سفید ظرفیت۱۳ رتبه انرژی++A سری۶ میزان صدا (دسی بل)۴۴ میزان مصرف آب در هر سیکل شستشو (لیتر)۶ میزان مصرف آب..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88MW00T

ماشین ظرفشویی بوش SMS88MW00T

ماشین ظرفشویی بوش SMS88MW00Tسری: 8رنگ: سفیدظرفیت: 14 نفرهمصرف انرژی: ++Aکشور سازنده: آلمانقدرت موتور: 2400 واتمجهز به فن‌آوری نوآورانه Active Wat..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01Mرنگ: استیلظرفیت: ۲+۱۲ نفرهمصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۲+۲رتبه ..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02Bرنگ: استیلگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++A..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03Eرنگ: استیلگنجایش: ۱+۱۲ نفره‌مصرف آب: ۷ لیتررتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگنقره‌ای استیلظرفیت..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03T

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03T

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI03Tرنگ: استیلظرفیت: 1+12 نفرهمصرف آب: ۷ لیتررتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت12+1رتبه انرژی+++Aسری۸میزان صد..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI26E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI26E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI26Eرنگ: نقره‌ایظرفیت: ۱۳ نفرهمصرف آب: ۷/۵ لیتررتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگنقره ایظرفیت۱۳رتبه..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI36E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI36E

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI36Eرنگ: استیلظرفیت: ۱۳ نفرهمصرف آب: ۷/۵ لیتررتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۳رتبه انر..

0 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW05

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW05

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW05رنگ: سفیدگنجایش: ۱۴ نفره‌مصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: +++Aبا گارانتیرنگسفیدظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++Aسر..

0 تومان

ماشین‌ظرفشویی بوش SMS46GI01E

ماشین‌ظرفشویی بوش SMS46GI01E

ماشین‌ظرفشویی بوش مدل SMS46GI01E ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46GI01E دارای ظرفیت و گنجایش کافی برای شستشوی مقدار زیادی ازظروف می‌باشد که برای یک میه..

0 تومان

نمايش 57 تا 78 از 78 (3 صفحه)