پیشنهادات ویژه

مقایسه کالا (0)


ماشین ظرفشویی بوش SMS46IW02D

ماشین ظرفشویی بوش SMS46IW02D

ماشین ظرفشویی بوش SMS46IW02Dمشخصات کلینوع ماشین ظرفشویی مبلهنمایشگر مکانیکیطبقه بندی رن..

3,959,000 تومان 4,077,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI01B

ماشین ظرفشویی بوش  SMS46MI01Bرنگ: استیلگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژ..

4,110,000 تومان 4,521,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW01Bرنگ: سفیدگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۶.۵رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی++Aسر..

3,880,000 تومان 4,268,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M02IRرنگ: سفیدظرفیت: ۱+۱۲ نفرهمصرف آب: ۱۰ لیتررتبه انرژی: +Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۲+۱رتبه انرژ..

2,920,000 تومان 3,212,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M08IR

ماشین ظرفشویی بوش SMS58M08IRرنگ: استیلگنجایش: ۱+۱۲ نفره‌مصرف آب: ۱۰ لیتررتبه انرژی: +Aبا گارانتیمشخصات رنگنقره‌ای استیلظرفیت۱..

3,080,000 تومان 3,388,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MI01Bرنگ: استیلگنجایش: ۱۳مصرف آب: ۷رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۳ نفرهرتبه انرژی++Aسر..

4,500,000 تومان 4,950,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01Bرنگ: سفیدگنجایش: ۱۳مصرف آب: ۷رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۳ نفرهرتبه انرژی++Aسری۶..

4,310,000 تومان 4,741,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02B

ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02Bرنگ: سفیدگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++Aسر..

4,880,000 تومان 5,368,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS68MW02E

ماشین ظرفشویی بوش SMS68MW02E

ماشین ظرفشویی بوش SMS68MW02Eرنگ: سفیدگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۹/۵رتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی++Aسر..

4,387,000 تومان 4,518,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI01Mرنگ: استیلظرفیت: ۲+۱۲ نفرهمصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۲+۲رتبه ..

4,940,000 تومان 5,434,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI02Mرنگ: استیلگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگاستیلظرفیت۱۴ نفرهرتبه انرژی+++A..

5,490,000 تومان 6,039,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW01M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW01Mرنگ: سفیدظرفیت: ۲+۱۲ نفرهمصرف آب: ۹/۵ لیتررتبه انرژی: ++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت12+2رتبه ان..

4,850,000 تومان 5,335,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02M

ماشین ظرفشویی بوش SMS88TW02Mرنگ: سفیدگنجایش: ۱۴مصرف آب: ۷رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدظرفیت۱۴رتبه انرژی+++Aسری۸میز..

5,350,000 تومان 5,885,000 تومان

ماشین ظرفشویی بوش SPS58N02EU

ماشین ظرفشویی بوش SPS58N02EU

ماشین ظرفشویی بوش SPS58N02EUمشخصات کلی ..

2,870,000 تومان 2,953,000 تومان

ماشین لباسشوی بوش WAW324DE

ماشین لباسشوی بوش WAW324DE

ماشین لباسشوی بوش WAW324DEرنگ: سفیدظرفیت: ۸ کیلوگرمسرعت چرخش موتور: ۱۶۰۰رتبه انرژی: +++Aبا گارانتیمشخصات رنگسفیدسری۸ظرفیت (کی..

4,387,000 تومان 4,518,000 تومان

نمايش 16 تا 30 از 101 (7 صفحه)